Personlig coaching - hvad kan jeg selv gøre


Hvad kan jeg selv gøre?

Her er nogle ting du selv kan gøre og ting du kan være opmørksom på!

Vær opmærksom på dit selvbillede og på dine tanker

Når vi personligt er presset antager vi ofte den velkendte offer-rolle, som pr. definition er en passiv tilstand. Vi er "offer" for situationen d.v.s. vi oplever situationen som værende udenfor vores kontrol og påvirkning. Vi føler os handlingslammet. Det aktive modstykke er tage-ansvar-rollen. Ikke nødvendigvis ansvaret for den situation du befinder dig i, men blot ansvaret for aktivt, at starte processen med at ændre din situation mod det du ønsker. Du kan derfor som oftes, allerede ved første konsultation, mærke energiniveauet stige, blot ved at tage dèt ansvar.

 

Kun døde fisk flyder med strømmen

Den dag man stopper med at udvikle sig selv, er man under afvikling. Det lyder hårdt og må selvfølgelig ikke blive udvikling for udviklingens skyld og til hver en tid! Vælg det, der er vigtigt for dig. Husk samtidig på, at vi har alle også brug for repetitionen. Repetitionen er den nødvendige tryghed. Det ligger simplethen i vores urinstinkt og den måde vores hjerne fungerer på. Tænk bare på, hvor meget vi f.eks. elsker traditioner. En mulighed er her, at bygge forandringen ind i repetitionen.

 

Du skal overordnet set tage ansvar for, at vedligeholde din nysgerighed og åbenhed i forhold til din selvindsigt og udnyttelsen af dit "indre potentiale". De coping-strategier vi arbejder med under coachingen er bl.a. et værktøj hertil. Sørg derudover for tilstadighed at udfordre dig selv kognitivt, relationsmæssigt og fysisk.

"Handling skaber forvandling"

Personlig coaching

Følg vores Facebookside og få tips, indspark og motivation til din udvikling!